Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Εξημέρωση διαδικτυακών ηθών

Λίγη μουσική δε βλάπτει
http://www.youtube.com/watch?v=qaFXt7UaoTk
http://www.youtube.com/watch?v=OtLFsK73hcU
http://www.youtube.com/watch?v=J7vTEfgPWBk

Δεν υπάρχουν σχόλια: